Curriculum Vitae

EN

Cristiana Toba – Expert Contabil

Informatii personale
Nume / Prenume
TOBA DANIELA CRISTIANA
Adresa
Romania, Bucuresti, sector 4,
B-dul Alexandru Obregia nr.33,
bloc O3 scara 5 etaj 3 apartament 176
Tel
0040 213 308 185 (Mobil: 0040 723 707 053)
Fax
0040 213 308 185
Nationalitate
Romana
Domeniul ocupational
Financiar Contabilitate, Audit,
Resurse Umane si servicii conexe
Experienta profesionala
30 de ani
Perioada
2002 – prezent
Functia sau postul ocupat
Expert Contabil – activitate liberala
Activitati si responsabilitati principale
 • Intocmirea bugetelor pentru fiecare tip de activitate pe centre de profit managementul executie a acestora.
 • Organizarea departamentelor finaciar contabil si resurse umane, stabilirea politicilor contabile, organizarea circuitului documentelor.
 • Organizarea gestiunilor, cost controller, organizarea inventarierilor perioadice si anuale.
 • Verificare si semnarea tuturor raportarilor catre diverse autoritati, reprezentarea societatii in fata organelor de control.
 • Intocmirea raportarilor finaciar contabile, contul de profit si pierdere, bilant contabil, efectuarea raportelor de analiza diagnostic.
 • Intocmirea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare.
 • .Efectuarea training pentru personalul colaborator privind noile reglementari financiar contabile.
 • Numele si adresa angajatorului
  SC.ARPEGE GRUP
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate
  Management finaciar contabil, conducerea evidentei contabile si prestari servicii externalizate in domeniul Resurselor Umane pentru intreg portofoliul de clienti.
  Perioada
  2000 – 2002
  Functia sau postul ocupat
  Sef Serviciu Financiar Contabilitate
  Activitati si responsabilitati principale
 • Elaborare de bugete de venituri si cheltuieli si executia acestora.
 • Elaborarea raportarilor lunare privind fondurile proprii, activ net, solvabilitate, situatia patrimoniului, contul de profit si pierderi; calculul impozitului pe profit.
 • Supravegherea pozitiei valutare.
 • Organizarea contabilitatii proprii
 • Inlocuitor al agentului de compensare.
 • Acordarea vizei de control financiar preventiv etc.
 • Numele si adresa angajatorului
  BANCA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate
  Financiar Contabil in domeniul bancar
  Perioada
  1991 – 2000
  Functia sau postul ocupat
  Contabil Sef
  Activitati si responsabilitati principale
 • Conducerea financiar contabila a Directiei „Administratia Club BNR” care administra baza sportiva si de agrement a BNR pe intreg teritoriul tarii.
 • Managementul financiar contabil al unei structuri formata din vile, case de odihna cu unitatile de alimentatie publica corespunzatoare.
 • Elaborarea si conducerea bugetelor de venituri si cheltuieli a acestor structuri.;
 • Numele si adresa angajatorului
  BANCA NATIONALA A ROMANIEI
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate
  Financiar Contabil bancar
  Perioada
  1990 – 1991
  Functia sau postul ocupat
  Contabil Sef
  Activitati si responsabilitati principale
  Management activitatii financiar contabile al unei institutii bugetare
  Numele si adresa angajatorului
  DIRECTIA MONUMENTELOR ISTORICE
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate
  Financiar Contabil institutie publica
  Perioada
  1986 – 1990
  Functia sau postul ocupat
  Economist
  Activitati si responsabilitati principale
 • Lucrari de sinteza in domeniul financiar contabil.
 • Raportari lunare statistice, finaciar contabile.
 • Intocmire bilant , raport de gestiune.
 • Contabiliatea lucrarilor in curs de executie privind investitiile, evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarilor, casa, post calcul si calcul de preturi etc.
 • Numele si adresa angajatorului
  SC ROMHANDICAP
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate
  Financiar Contabil activiate de productie
  Perioada
  1983 – 1986
  Functia sau postul ocupat
  Economist stagiar
  Activitati si responsabilitati principale
  Serviciul Resurse Umane, Serviciul Export-Protocol
  Numele si adresa angajatorului
  SC SILVAROM
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate
  Resurse Umane, Export
  Limbi straine
  franceza, engleza, germana
  Competente si abilitati sociale
  • Persoana sociabila, intreprinzatoare, cu simt ridicat de asumare a raspunderii si preluarea initiativei. Nici supusa nici dominanta, spirit de leader si formator al echipei atunci cand se impune.
  • Competentele de mai sus au fost dobandite pe parcursul experientei profesionale in pozitii de management ocupate incepand cu anul 1991.
  Competente si aptitudini organizatorice
  • Leader in cadrul grupului. Capacitati de a stabili tinte de atins si sarcini de indeplinit atat la nivel personal cat si la nivelul echipei conduse. Tot odata capacitate de a stabili strategii, proceduri si politici de atingere a performantei pe un obiectiv determinat.
  Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului
  • Competenta de utilizare a programelor microsoft office precum si softuri dedicate activitatii financiar contabile si calcul drepturi banesti, utilizate in mod curent in activitatea profesionala.
  Alte competente si aptitudini
  • Pedagogice in sensul de formator in sesiunile de training profesional.
  • Competenta a fost dobandita in timpul studiilor universitare fiind absolvent al cursurilor pedagogice facultative.
  • Inspector Resurse Umane cursuri de perfectionare profesionala de specialitate.
  • Expert contabil membru CECCAR.
  • Auditor membru CAFR.

  Comentariile sunt închise.